EKONOMİ
Giriş Tarihi : 30-03-2021 11:40   Güncelleme : 30-03-2021 11:40

Sera gazı emisyonu 506.1 milyon ton CO2 eşdeğerine düştü

Sera gazı envanteri sonuçlarına göre, 2019'da toplam sera gazı emisyonu yıllık bazda yüzde 3.1 azalarak 506.1 milyon ton karbondioksit (CO2) eşdeğeri olarak hesaplandı.

Sera gazı emisyonu 506.1 milyon ton CO2 eşdeğerine düştü

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, kişi başı toplam sera gazı emisyonu 1990 yılında 4.0 ton CO2 eşdeğeri, 2018 yılında 6.4 ton CO2 eşdeğeri ve 2019 yılında 6.1 ton CO2 eşdeğeri olarak belirlendi.

Toplam sera gazı emisyonlarında 2019 yılında CO2 eşdeğeri olarak en büyük payı yüzde 72 ile enerji kaynaklı emisyonlar alırken, bunu sırasıyla yüzde 13.4 ile tarım, yüzde 11.2 ile endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı ve yüzde 3.4 ile atık sektörü izledi.

Enerji sektörü emisyonları 2019 yılında, 1990 yılına göre yüzde 161 artarken bir önceki yıla göre yüzde 2.3 azalarak 364.4 milyon ton CO2 eşdeğeri olarak hesaplandı. Endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı emisyonları 1990 yılına göre yüzde 147.1 artarken bir önceki yıla göre ise yüzde 14.3 azalarak 56.4 milyon CO2 eşdeğeri olarak hesaplandı.

Tarım sektörü emisyonları 2019 yılında, 1990 yılına göre yüzde 47.7, bir önceki yıla göre yüzde 4.1 artarak 68 milyon ton CO2 eşdeğeri olarak hesaplandı. Atık emisyonları ise 1990 yılına göre yüzde 55.7 artarken bir önceki yıla göre yüzde 5.0 azalarak 17.2 milyon ton CO2 eşdeğeri olarak hesaplandı.

Toplam CO2 emisyonlarının 2019 yılında yüzde 34.6'sı elektrik ve ısı üretiminden olmak üzere yüzde 87.4'ü enerji sektöründen, yüzde 12.3'ü endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı sektöründen, yüzde 0.3'ü ise tarım ve atık sektörlerinden kaynaklandı.

Metan (CH4) emisyonlarının yüzde 62.4'ü tarım, yüzde 19.5'i enerji, yüzde 18.1'i atık ve yüzde 0.03'ü endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı sektöründen; diazotmonoksik (N2O) emisyonlarının ise yüzde 72.5'i tarım, yüzde 15.7'si atık, yüzde 8.8'i enerji ve yüzde 3'ü de endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı sektöründen kaynaklandı.

Sera gazı emisyon istatistikleri, enerji, endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı, tarım ve atık sektörlerinden kaynaklanan, doğrudan sera gazları olan (CO2), (CH4), (N2O) ve florlu gazları (F-gazları) kapsıyor. İstatistiklerde, dolaylı sera gazı emisyonları olan azotoksitler (NOx), metan dışı uçucu organik bileşikler (NMVOC), karbonmonoksit (CO) ve kükürtdioksit (SO2) kapsanmıyor. 

Erdem TALAYHAN / İçerik Editörü
erdem@sakinca.com