İYİ PARTİ
Giriş Tarihi : 30-03-2021 20:44   Güncelleme : 30-03-2021 20:44

Akşener, İstanbul Sözleşmesinden çekilme kararının iptali için Danıştay'a başvurdu!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Sözleşmesi'nden AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararı ile çekilmenin iptali için Danıştay'a başvurdu.

Akşener, İstanbul Sözleşmesinden çekilme kararının iptali için Danıştay'a başvurdu!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilen karar ile çıkılan İstanbul Sözleşmesi konusunda Danıştay'a başvurdu. Akşener'in başvuru içeriğinde, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasının iptalinin yer aldığı kaydedildi. 

Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'ni imzaladıktan 7 yıl sonra sözleşmeden çıkmış oldu. Peki, İstanbul Sözleşmesi'nin içeriğinde hangi detaylar yer alıyor?

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ NEDİR?

Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi ya da bilinen adıyla İstanbul Sözleşmesi, 45 ülke ve Avrupa Birliği tarafından imzalanan, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddeti önleme ve bununla mücadelede temel standartları ve devletlerin bu konudaki yükümlülüklerini belirleyen Avrupa Konseyi tarafından hazırlanan uluslararası insan hakları sözleşmesidir.

Sözleşme, Avrupa Konseyi tarafından desteklenmektedir ve taraf devletleri hukukî olarak bağlar. Sözleşmenin beş temel ilkesi; kadına yönelik her türlü şiddetin ve ev içi şiddetin önlenmesi, şiddet mağdurlarının korunması, suçların kovuşturulması, suçluların cezalandırılması ve kadına karşı şiddet ile mücadele alanında bütüncül, eş güdümlü ve etkili işbirliği içeren politikaların hayata geçirilmesidir.

Kadına karşı şiddeti bir insan hakkı ihlali ve ayrımcılık türü olarak tanımlayan, bağlayıcı nitelikte ilk uluslararası düzenlemedir. Tarafların sözleşme kapsamında vermiş oldukları taahhütler, bağımsız uzmanlar grubu GREVIO tarafından izlenmektedir.

Akşener'in başvuru dilekçesinde kararın Anayasa'nın 6, 87, 90 ve 104'üncü maddelerine aykırı olduğu ifade edildi. 

Başvuru dilekçesinde yer alan ve çekilmeye aykırı olduğu ifade edilen Anayasa maddeleri şöyle:

6. maddesi “Hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasadan almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz.” ;

87. maddesi “Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri (…) milletlerarası andlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak, (…) ve Anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmektir.,

90. maddesi “Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı devletlerle ve milletlerarası kuruluşlarla yapılacak andlaşmaların onaylanması, Türkiye Büyük Millet Meclisinin onaylamayı bir kanunla uygun bulmasına bağlıdır. Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası andlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz. (Ek cümle: 7/5/2004-5170/7 md.) Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır.”,

 104. maddesi “(…) Cumhurbaşkanı, yürütme yetkisine ilişkin konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilir. Anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleriyle dördüncü bölümde yer alan siyasi haklar ve ödevler Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenemez.” şeklinde hükme bağlanmıştır.

Melih Aytaç ORTARA / İçerik Editörü
melih@sakinca.com