DİĞER
Giriş Tarihi : 29-03-2021 00:17   Güncelleme : 29-03-2021 00:17

Ortak Akıl Politika Geliştirme Derneği Genel Kurulu Yapıldı

Ortak Akıl Politika Geliştirme Derneği Genel Kurulu Yapıldı

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, 27 Mart Cumartesi günü Ankara’da gerçekleştirilen "Ortak Akıl Politika Geliştirme Derneği"nin genel kurul toplantısına katılım gösterdi.

18. ve 22.Dönem Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü’nün önderliğinde kurulan Ortak Akıl Politika Geliştirme Derneği’nin kurucu üyeleri arasında Mehmet Siyam Kesimoğlu da yer alıyor.

Kuruluş amaçları doğrultusunda yenilikçi düşünceler üretecek ve alternatif politikalar geliştirecek bir düşünce kuruluşu olarak tanımlanan Ortak Akıl Politika Geliştirme Derneği, ekonomiden dış ilişkilere, demokratikleşmeden çevre, kentleşme ve kalkınmaya kadar birçok alanda çözüme katkı sağlamayı ve politikalar geliştirmeyi hedefliyor.

Bundan 4 yıl önce Enis Tütüncü ve Uluç Gürkan önderliğinde Ortak Akıl Platformu adıyla yola çıkan oluşum artık bir düşünce kuruluşu olma yolunda ilk adımını attı.

Bugüne kadar siyasetten ekonomiye, bilim alanından dış politikaya uzanan geniş bir yelpazede çok farklı çalışma grupları eşliğinde düşünce üretimini sürdüren derneğin ilk genel kurulunda konuşan Tütüncü ”Çalışmalarımızı her hangi bir maddi çıkar ve siyasi rant gözetmeksizin, tarafsız bir anlayışa dayandırma kararlılığındayız. Ancak Cumhuriyet Devriminden, Atatürk’ten ve ülkemizin çıkarlarından yana kesin tarafız.” diyerek şunları söyledi: “Bu kadar çabuk değişen bir dünyada ve Türkiye’de siz değişmezseniz, değişen koşullara göre eğer şapkanızı önünüze koyarak düşünmezseniz kaybedersiniz. Biz şapkasını önüne koyarak düşünenlerdeniz. Türkiye’nin hızla ağırlaşan çok sayıda siyasi, ekonomik ve toplumsal sorunu var. Bunların neler olduğunu ve çözüm yollarını da biliyoruz. Ama bir düşünce kuruluşu olarak bunları hayata geçirmek bizim işimiz değil. Çözümde öncelikli adres siyaset kurumudur. Ama ne yazık ki iktidarıyla, muhalefetiyle tıkanmış, işlevini yitirmiş bir tabloyla karşı karşıyayız. Bu tablo ne yazık ki sorun üretiyor.”

Enis Tütüncü konuşmasının devamında Ortak Akıl Politika Geliştirme Derneği’nin önerdiği yeni siyaset anlayışını ve bu doğrultuda sürdürdükleri çalışmaları da şöyle anlattı: “Ülkemizde günlük siyaset demagoji polemikten ibaret. Bu son derece yapay, yanlış hatta tehlikeli siyaset anlayışı bir çok tehlikeyi de beraberinde getiriyor. Bizim hedefimiz siyaset kurumunu çoğulcu, katılımcı, gerçek bir demokrasi temeline oturtmayı hedefliyor. Bu çerçevede çok ciddi bir başlangıç yaptık. Türkiye’nin öncelikli sorunlarını 33 başlık altında gruplandırdık. Düşünce gruplarını birbirini tamamlayan 7 çalışma masası ekseninde örgütledik. Söz konusu masalar Demokratikleşme, Ekonomi, Sektörel Öncelikler, Sosyal Politikalar, Güçlü Toplumsal Yapı, Çevre Kentleşme Bölgesel Gelişme ve Dış ilişkilerdir.”

Derneğin yol haritasını belirlemeye yönelik sürdürülen konuşmaların ardından yapılan seçimde Enis Tütüncü başkanlığa getirilirken, Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

Hakan Akbulut (Genel Sekreter), Arslan Kaya (Genel Sayman), Ayşe Jale Ağırbaş (Genel Sekreter Yardımcısı), Ali Kemal Kumkumoğlu (Genel Sekreter Yardımcısı), Ergün Aydoğan (Genel Sekreter Yardımcısı), Halil Yalçın (Genel Sekreter Yardımcısı), Canip Sevinç (Genel Sekreter Yardımcısı), Gökhan Erzurumluoğlu, Canan Baza ve Emre Gürkan.