SPOR
Giriş Tarihi : 22-04-2021 18:34   Güncelleme : 22-04-2021 18:34

Trabzonspor Divan Başkanı Ali Sürmen'in 45 gün hak mahrumiyeti cezasına onama

Trabzonspor Divan Başkanı Ali Sürmen'in 45 gün hak mahrumiyeti cezasına onama

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı  Ali Sürmen'in 45 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin TL para cezasını onadı.

TFF Tahkim Kurulu tarafından bugün yapılan toplantıda şu kararlar alındı:

"1. Fatih Akyel'in Tahkim Kurulu'nun 28.07.2011 tarihli 2011/240 E. 2011/246 K. sayılı kararına karşı yargılamanın iadesi ve uygulamanın durdurulması talebi incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosya içeriğinden Fatih Akyel'in İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi E.2010/197 ve K.2019/520 K. sayılı ilamı ile beraatine karar verildiği, dosyada istinaf incelemesinin devam ettiği ve kararın henüz kesinleşmediği anlaşıldığından; cezanın ve sonuçlarının karar kesinleşinceye kadar uygulamasının durdurulmasına, yargılamanın iadesi talebinin İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi E.2010/197 ve K.2019/520 K. sayılı kararının kesinleşmesini takiben incelenmesine, oybirliği ile,

2. Bandırma Spor Kulübü Derneği'nin futbolcu Rıza Efendioğlu ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 05.12.2020 tarih ve E.2020/322 - K.2020/405 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Davalının itirazının kısmen kabulü ile UÇK kararının fesih tazminatı tutarı yönünden 253.649,40 TL olarak düzeltilerek onanmasına,

- Faiz, yargılama gideri, vekâlet ücreti ve diğer hususların gerekçeli kararda belirtilmesine, oybirliği ile,

3. Futbolcu Volkan Geyik'in Kırşehir Belediye Spor Kulübü Derneği ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 05.12.2020 tarih ve E.2020/240 - K.2020/391 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 22.04.2021 Perşembe günü saat 15:30'da video konferans yoluyla icra edilen duruşmada futbolcu Volkan Geyik'in vekili Av. Baran Ali Mızrak ve Kırşehir Belediye Spor Kulübü Derneği'nin vekili Av. Enes Şimşek'in hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

4. Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün PFDK'nın 13.04.2021 tarihli E.2020-2021/964 - K.2020-2021/1191 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı FDT'nin 38/4. maddesi uyarınca 100.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun usul bakımından reddine, oybirliği ile,

5. Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.'nin görevlisi Ali Sürmen ile ilgili PFDK'nın 13.04.2021 tarihli E.2020-2021/965 - K.2020-2021/1192 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.'nin görevlisi Ali Sürmen'in sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunması nedeniyle FDT'nin 38/1-c ve 38/2. maddeleri uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti ve 50.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

6. GZT Giresun Spor Kulübü Derneği'nin futbolcusu Marko Milinkovic ile ilgili PFDK'nın 15.04.2021 tarihli E.2020-2021/966 - K.2020-2021/1208 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- GZT Giresun Spor Kulübü Derneği'nin futbolcusu Marko Milinkovic'in müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 6.500,00 TL para ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile,

7. Royal Hastanesi Bandırma Spor Kulübü'nün PFDK'nın 15.04.2021 tarihli E.2020-2021/979 - K.2020-2021/1197 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Royal Hastanesi Bandırma Spor Kulübü'nün tribünlere usulsüz seyirci alınmasından dolayı FDT'nin 49/1. maddesi uyarınca 26.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Royal Hastanesi Bandırma Spor Kulübü'nün mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca 12.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile, Karar verilmiştir."

Melih Aytaç ORTARA / İçerik Editörü
melih@sakinca.com