EKONOMİ
Giriş Tarihi : 28-05-2021 13:04   Güncelleme : 28-05-2021 13:04

Ekonomide güven yüzde 1.3 düşüşle 92.6'ya geriledi

Ekonomide güven yüzde 1.3 düşüşle 92.6'ya geriledi

Ekonomik güven endeksi, Nisan ayındaki 93.9'dan, Mayıs ayında yüzde 1.3 düşüşle 92.6 düzeyine geriledi.

Ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

Ekonomik güven endeksinin 100’den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100’den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.

Buna göre, aynı dönemde;

- tüketici güven endeksi yüzde 3.6 azalarak 77.3'e

- reel kesim güven endeksi yüzde 0.3 azalarak 107.1'e

- hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1.1 azalarak 102.2'ye,

- perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2.1 azalarak 100.9'a geriledi.

İnşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 3.0 artarak 79.6'ya yükseldi.

Tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen ekonomik güven endeksi, mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörleri güven endekslerinin alt endekslerinin ağırlıklandırılarak birleştirilmesinden oluşuyor.

Ekonomik güven endeksi hesaplamasında, her sektörün ağırlığı o sektörün normalleştirilmiş alt endekslerine eşit dağıtılarak uygulanmakta, güven endekslerine doğrudan uygulanmıyor. Bu kapsamda tüketici, reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerine ait toplam 20 alt endeks hesaplamada kullanılıyor.