EKONOMİ
Giriş Tarihi : 08-06-2021 18:27   Güncelleme : 08-06-2021 18:27

Akaryakıt dağıtımı asgari satış yükümlülüğüne düzenleme

Akaryakıt dağıtımı asgari satış yükümlülüğüne düzenleme

Petrol piyasasında dağıtıcı lisansı sahiplerinin beyaz ürün (benzin-motorin) asgari satış yükümlülüğünde düzenleme yapıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve petrol piyasası lisans yönetmeliğinde değişiklikler yapan yönetmelikte şöyle denildi:

"Dağıtıcı lisansı sahiplerinin, lisans alınmasını takip eden ikinci takvim yılında asgari 20,000 ton, üçüncü takvim yılında asgari 30,000 ton, dördüncü takvim yılında asgari 40,000 ton, beşinci takvim yılından itibaren ise yıllık asgari 60,000 ton beyaz ürün (benzin ve motorin) satışını gerçekleştirmesi zorunludur. Asgari satış yükümlüğünü yerine getirmeyen dağıtıcı lisansı sahibinin lisansı sona erdirilir. Asgari satış yükümlüğünün yüzde 10 veya daha az sapma ile yerine getirilememesi durumunda ise lisans sona erdirilmeksizin izlemeye alınır ve bir sonraki takvim yılındaki asgari satış yükümlülüğünün yerine getirilmemesi durumunda ilgilinin lisansı sona erdirilir, yerine getirilmesi durumunda ise izleme kaldırılır. Asgari satış yükümlülüğünün değerlendirilmesinde, dağıtıcıların kendi aralarında yaptıkları akaryakıt ticaretine ve ilgili ve diğer mevzuat kapsamında yapılan akaryakıt ihracatına ilişkin miktarlar dikkate alınmaz.

"Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Geçmiş dönemlere ilişkin gelir payı borcu olanların lisans alma, tadil ve süre uzatımı başvuruları ile ulusal marker temin talepleri; söz konusu borcun, Kurumca yapılacak bildirimden itibaren 10 iş günü içerisinde ödenmemesi halinde, yapılmamış sayılır.

"Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte dağıtıcı lisansı bulunan kişiler bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının uygulanması açısından bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla yeni lisans almış olarak değerlendirilir."

Önceki uygulamada, hukuken geçerli bir nedene dayanmaksızın, pazarlama projeksiyonunda beyan edilen asgari yıllık 60,000 ton beyaz ürün satışını gerçekleştiremediği tespit edilen

dağıtıcılar hakkında kanunun ilgili maddeleri gereği idari yaptırım uygulanıyordu.