EKONOMİ
Giriş Tarihi : 12-01-2022 22:00   Güncelleme : 12-01-2022 22:00

2022 yatırım trendleri neler olacak?

Yeterli zamanı, birikimi ve bilgisi olmadığını düşündüğü için yatırım dünyasına adım atmaya çekinen pek çok kişi var. Bu engelleri ortadan kaldırarak herkesin Amerikan Borsalarına -ve çok yakında Borsa İstanbul’a- özgürce yatırım yapabilmesini sağlayan ve herkes için erişilebilir, adil ve demokratik bir yatırım deneyimi sunan Midas, bireysel yatırımcılar için 2022 yatırım trendlerini değerlendirdi.

2022 yatırım trendleri neler olacak?

2022’de Paramızı ve Birikimlerimizi NelerBekliyor?

“2022 servetimiz için tehlikeli olabilir!”

Yeterli zamanı, birikimi ve bilgisiolmadığını düşündüğü için yatırım dünyasına adım atmaya çekinen pek çok kişivar. Bu engelleri ortadan kaldırarak herkesin Amerikan Borsalarına -ve çokyakında Borsa İstanbul’a- özgürce yatırım yapabilmesini sağlayan ve herkes içinerişilebilir, adil ve demokratik bir yatırım deneyimi sunan Midas, bireyselyatırımcılar için 2022 yatırım trendlerini değerlendirdi:
Bu yıl için hem olumlu hem de olumsuzöngörüler var. Kimileri, aşılamanın hızlanması ve ekonomilerin pandemietkilerinden sıyrılmasıyla hisse senedi piyasalarındaki yükselişin devamedeceğini düşünürken, kimileri de çok büyük kayıplar yaşanacağı konusundauyarıyor.

Bu uyarılardan biri MoneyWeek Yazı İşleriMüdürü Merryn Somerset Webb’den geliyor. ABD Borsalarındaki hisselerin yaklaşık%75’ini temsil eden S&P Endeksi, 2021 boyunca %27’ye yakın yükseliş yaşadı.2020 yılında da tarihi rekor düzeyine ulaşan endeksteki hisselere yatırımyapanlar her ne kadar bu eğilimin 2022’de de devam etmesini umsa da TheFinancial Times için kaleme aldığı bir makalede Webb, bunun mümkünolmayabileceği uyarısında bulundu.

2021’de kısa süreli de olsa karantinalarındevam etmesi, merkez bankaları desteklerini güçlendirdi. Fakat bu da çoğuülkede ciddi enflasyon artışlarına yol açtı. Öte yandan bu durum; her ne kadarnegatif bir gelişme olsa da 2020’ye kıyasla 2021’de ekonomik büyümeye ve şirketkazançlarına da olumlu yansıdı. Hatta 2021’de ABD’de şirket gelirlerindekiartış %43’e, İngiltere’de ise %73’e ulaştı.

Bunun yanı sıra 2021’de bütçe açıkları(yani giderlerin gelirleri geçmesi) hem ABD hem de İngiltere’de 1945’teki rekorseviyeye yükseldi.

Süveyş Kanalı’nın uzun bir süreliğinekapanması ise çoğu sektörde tedarik ve arz sıkıntıları yaşanmasına yol açtı.

Ek olarak, pandeminin iş hayatını olumsuzetkilemesi işgücü piyasasına da oldukça olumsuz yansıdı.

Böyle geçen bir yılda şaşılmayacak birşekilde enflasyon arttı, merkez bankalarının piyasa destekleri hafiflemeyebaşladı ve Omicron varyantı pandemi görünümünü bir kez daha değiştirdi.

Webb’e göre, bu kapsamda on yıllık coşkulugenişleme programlarının ardından merkez bankası parasal teşviklerinin sonaermesi, piyasa için “bedava paranın” sonu anlamına geliyor. Webb’in bu konudakiaçıklaması ise şöyle:

“Tüm bunları göz önüne aldığında 2022alışılmadık derecede geniş bir olasılık yelpazesiyle gelecek gibi görünüyor.Ancak riskler çok yüksek. 2022, sağlığın için 2021’den daha az tehlikeliolabilir ancak servetin için daha tehlikeli olabileceğinden şüpheliyim.”

Bardağın Dolu Tarafı: “Kazançlar, büyüme vedeğerleme endişelerinden ağır basabilir.”

Hisse senedi piyasalarında gelecek yılayönelik olumlu beklentileri olanlar da var. JP Morgan Varlık Yönetimi KüreselPiyasa Stratejisti Kerry Craig, 2021’e göre daha düşük bir büyüklükte olsa da2022’de ABD hisse senetlerinden olumlu getiriler bekliyor.

Craig’e göre şirket kazançlarına yönelikpozitif görünüm sağlamlığını koruyor. Fakat Craig, şu uyarıyı da yapıyor:

“Faiz oranlarının yükselmesinin yaklaşmasıve enflasyon beklentilerinden kaynaklanan büyük bir artışla, büyümehisselerinin borsalardaki ağırlıkları göz önüne alındığında bu durum hissesenetleri için bir düşüşe yol açabilir.”

Buna rağmen Craig, bunun öngörülen esassenaryo olmadığını ve 2022’de kazançlardaki gücün, büyüme vedeğerlemelerin daha ağır basmasının beklendiğini belirterek biraz da olsa umutveriyor.

Per Stirling Varlık Yönetimi DirektörüRobert Phipps ise Craig’e paralel olarak, büyüme hisselerindeki (Tesla, Nvidiave Netflix gibi) baskıdan bahsederken, bu sene değer hisselerinin (Intel,Coca-Cola ve HP gibi) performanslarının öne çıkabileceğini belirtiyor.

2021’de büyüme hisselerinin fiyatları çokbüyük oranda artarken değer hisseleri görece daha düşük bir performanssergilemişti.